X

קחונים

מחוברים לקצב של העולם

FLAME

קצב האש בכל אירוע מוזיקלי

בנוי מלביד ליבנה איכותי, בעל שתי רשתות סנר המתוחות לאורך הקחון
המאפשרות צליל סנר נקי ופנצ'י, רגליים קידמיות מתכוננות, מתאים לסגנונות כגון: פלמקו, פולק, רוק, ג'אז ומוזיקת עולם.

COMPACT

קחון קומפטק