X

נקודות מכירה

תל אביב

אנחנו, שחר,יניב,עידן ודניאל, יוצרים ובונים כלי נגינה בסדנא קסומה בצפון. מעבר לבניית הקחונים וכלי הנגינה, אנחנו חולקים אהבה גדולה למוזיקה ואומנות.

תל אביב

אנחנו, שחר,יניב,עידן ודניאל, יוצרים ובונים כלי נגינה בסדנא קסומה בצפון. מעבר לבניית הקחונים וכלי הנגינה, אנחנו חולקים אהבה גדולה למוזיקה ואומנות.